Jian Sheng Hotel

Appearance

Reservation

Change dates
Please set Check-in and Check-out first.
Jian Sheng Hotel Guangzhou
Tel: +86-20-81939888
Add.: No.69 Zhongshan Ba Road